“Денто-алвеоларна хирургия” към „Болница по орална и лицево-челюстна хирургия проф.Дан Теодореску” Букурещ през януари 2011 г. Завършил е „Факултет по Дентална медицина” към „Университета по Медицина и Фармация Карол Давила” гр.Букурещ през 2007 г. като лекар по Дентална медицина. Работи в областта на общата дентална медицина и денто-алвеоларната хирургия. Следдипломната си квалификация продължава с участия в практични и теоретични курсове, семинари и други специализирани събития. Редовен член на Български Зъболекарски Съюз.

content image

Д-р Тодорка Петрова-Нейкова е специалист по детска стоматология, придобила специалсност през 1985 г. към „Медицинска Академия” гр.София. Завършила е „Факултета по Дентална медицина” към „Медицинска Академия” гр. София през 1977 г. Работи в областта на общата дентална медицина и детската стоматология. Следдипломната си квалификация продължава с участия в практични и теоретични курсове, семинари и други специализирани събития. Редовен член на Български Зъболекарски Съюз.